Aktualności

zmarł Wiesław Dyśkiewicz


Z głębokim żalem przyjęliśmy infor­ma­cję o nagłej śmier­ci

Wiesława Dyśkiewicza,

wielo­let­niego pra­cown­i­ka Zakładu Żywienia i Epi­demi­ologii.

Wyrazy współczu­cia Rodzinie i Bliski­mi składa­ją
Rek­tor, Sen­at i społeczność aka­demic­ka Uczel­ni

  • Opublikowano: 27 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP