Aktualności

I edycja Dni Warsztatowych ARTUM


ArtUM - Akademia Rozwoju Talentów Uniwersytetu Medycznego

Akademia Roz­wo­ju Tal­en­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego zaprasza wszys­t­kich pra­cown­ików UM w Łodzi na I edy­cję Dni Warsz­ta­towych ARTUM.

Nie wiesz jak przekon­ać innych do swoich pomysłów? Szukasz wskazówek na lep­sze zarządzanie zespołem? Zas­tanaw­iasz się, jak być bardziej efek­ty­wnym w pra­cy? Chcesz nauczyć się czegoś nowego?

Rozwój posi­adanych umiejęt­noś­ci jest równie ważny jak odkry­wanie tal­en­tów. Dlat­ego pro­ponu­je­my Państ­wu niecodzi­en­ną for­mę cyk­lu 2,5 godzin­nych, bezpłat­nych warsz­tatów

o różnorod­nej tem­atyce wskazanej przez naszych pra­cown­ików.

Zachę­camy Państ­wa do odnalezienia swoich tal­en­tów i rozwinię­cia umiejęt­noś­ci poprzez udzi­ał w inter­ak­ty­wnych warsz­tat­ach, ćwiczeni­ach, inspiru­ją­cych wykładach, grach i dyskus­jach.

Co to?

Cykl bezpłat­nych warsz­tatów ok. 2,5 h dla wszys­t­kich pra­cown­ików naszej Uczel­ni.

Kiedy?

22.09 (czwartek) i 23.09 (piątek) 2016 r.

W jakich godzinach?

I blok warsz­tatów 10.00 – 12.30 / II blok warsz­tatów 13.00–15.30

Gdzie?

Gdzie? Plac Hallera Budynek 1B, III p.

ZAPISY

Kafelek ARTum dostęp­ny w Intranecie na Państ­wa kon­cie.

Szczegółowy opis warsz­tatów: POBIERZ

  • Opublikowano: 15 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP