Aktualności

55. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej


Szanowni Państ­wo,

Komitet Orga­ni­za­cyjny 55. Dnia Klin­icznego Parazy­tologii Lekarskiej uprze­jmie zaprasza na obrady zjaz­du, których tem­atem będą „Klin­iczne przy­pad­ki parazy­toz i grzy­bic, ważne z lekarskiego i wetery­naryjnego punk­tu widzenia”.

Pro­gram 55.DKPL.docx

  • Opublikowano: 31 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP