Aktualności

57. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej


Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych na 57. Dzień Klin­iczny Parazy­tologii Lekarskiej, który odbędzie się 15 czer­w­ca 2018r. na Pl. Hallera 1 w sali 328.

Komitet Orga­ni­za­cyjny 57. DKPL

57DKPL — pro­gram

  • Opublikowano: 12 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP