Aktualności

6 milionów złotych dotacji na termomodernizację budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na kwotę 6 mln zł prac termomodernizacyjnych w budynkach uczelni. W imieniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi sygnowali ją Prorektor ds. Rozwoju – prof. Dariusz Nowak, Kanclerz – dr Jacek Grabowski oraz Kwestor – mgr Małgorzata Ochman. Zarząd województwa łódzkiego reprezentowali wicemarszałkowie – Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba.

Inwestycja, która obejmie budynek dydaktyczny Centrum Kliniczno-Dydaktycznego przy ul. Pomorskiej 251 oraz halę sportową i basen przy ul. 6 Sierpnia, to kolejny etap realizacji kompleksowych termomodernizacji obiektów UMED z docelowym obniżeniem zapotrzebowania na energię cieplną budynków o 30% do 2025 r. Działania przewidziane w projekcie obejmą m.in.: ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien, modernizację instalacji elektrycznych, wentylacji oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

W ramach strategii energetycznej uczelni dotychczas zrealizowane głęboką termomodernizację 18 obiektów w kwocie 28 mln zł, ocieplono 55 tys. m2 ścian i stropów, zainstalowano systemy BMS w 8 budynkach. Tym samym w skali uczelni zredukowano emisję CO2 o 2,6 mg/rok i zmniejszono zapotrzebowanie na energię o 18%.

To kolejny projekt, który wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako uczelnia odpowiedzialna społecznie chcemy ograniczyć nasz negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego, a tym samym zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego.

Nazwa projektu: Termomodernizacja wybranych budynków uniwersytetu medycznego w Łodzi – etap 4
Termin realizacji projektu: IV kw. 2019 – IV kw. 2021
Koszt całkowity projektu: 9,9 mln zł
Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – działanie IV.2: 6,01 mln zł
Środki własne uczelni: 3,92 mln zł

 

Zdjęcia: https://www.lodzkie.pl

 

  • Opublikowano: 11 sierpnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP