Aktualności

Akademickie Targi Pracy 2018


Najwięk­sze w Polsce Tar­gi Pra­cy, dzię­ki którym poz­nasz pra­co­daw­ców różnych branż, poroz­maw­iasz z rekrutera­mi i weźmiesz udzi­ał w warsz­tat­ach i szkole­ni­ach.

25.04.2018, Hala Expo.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie www.atp.lodz.pl

  • Opublikowano: 20 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP