Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ ORAZ PACJENTA W OBRĘBIE BLOKU OPERACYJNEGO


Komis­ja Pielęg­niarek Oper­a­cyjnych  OIP­iP w Łodzi orga­nizu­je w dniu 22 kwiet­nia w Hotelu Andels II Kon­fer­encję Naukowo- Szkole­niową dla pielęg­niarek oper­a­cyjnych nt. “BEZPIECZEŃSTWO PRACY PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ ORAZ PACJENTA W OBRĘBIE BLOKU OPERACYJNEGO” Współor­ga­ni­za­torem wydarzenia jest Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

plakat a3 konferencja

  • Opublikowano: 29 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP