Aktualności

Bezpłatne badanie dla pacjentów oczekujących na zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego


Zaprasza­my do udzi­ału w bezpłat­nym bada­niu, które ma na celu lep­sze zrozu­mie­nie funkcji stawu kolanowego pozbaw­ionego głównego biernego sta­bi­liza­to­ra, jakim jest więzadło krzyżowe przed­nie (ACL).

 

  • Opublikowano: 25 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP