Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla lekarzy POZ – zaproszenie


Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Agencja Badań Medycznych serdecznie zapraszają lekarzy POZ na bezpłatne szkolenie dotyczące prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”.

Szkolenie odbędzie się 22 października 2021 r.  w godzinach 11-14 w Łodzi, przy ul. Muszyńskiego 2 (budynek Strefy Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi) i potrwa około 2,5 h.

Poniżej znajdą Państwo linki informujące o projekcie i szkoleniu:

W celu rejestracji należy uzupełnić podstawowy formularz rejestracyjny:

W drugim etapem rekrutacji prosimy o przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty mogą Państwo pobrać ze strony:

https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-3/zalaczniki-dla-kandydat/996,Zalaczniki-dla-kandydatow.html

W przypadku dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Marcinem Mitałem (Centrum Badań Klinicznych UM w Łodzi) tel: 601-181-422.

  • Opublikowano: 20 sierpnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP