BIOstart

BIOstart

Nazwa Programu Operacyjnego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł Projektu:
BIOstart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life-science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy

Wartość projektu: 623437,5 ZŁ
Okres realizacji: 1.09.2016 r. – 31.08.2018 r.
Typ projektu: Edukacyjny + stypendia stażowe
Wydział: Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Cel główny projektu:
Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM) poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w wiodących firmach z sektora life-science (LS),w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Efekty zewnętrzne:
1) Upraktycznienie studiów
2) Stworzenie warunków dla studentów do nawiązania kontaktów z przedstawicielami rynku pracy
3) Konfrontacja zajęć praktycznych z teorią
4) Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
5) Możliwość wyselekcjonowania przez firmy potencjalnych pracowników

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!