Aktualności

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zdobywcą tutułu THE BEST OF THE BEST


Z wielką radoś­cią prag­niemy poin­for­mować, że pod­czas Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Balkan Folk Fest Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zdobył tytuł THE BEST OF THE BEST. Tegoroczny Fes­ti­w­al odbył się w dni­ach 20–27 sierp­nia w Zło­tych Piaskach w Buł­garii. Wzięło w nim udzi­ał 289 zespołów z 21 kra­jów.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

certyfikat best of the best chor um

14117864_10201986666146426_2941368469119841906_n14102306_1137115353039926_1629386107479492720_n14079799_1136812339736894_4146092035894117088_n14067548_1137110893040372_8392919610025906355_n

  • Opublikowano: 29 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP