Aktualności

ClinicalKey – dostęp do nowej bazy dla UM w Łodzi


ClinicalKey to kompleksowa baza danych z dostępem do PDF-ów medycznych i chirurgicznych publikacji naukowych wydawnictwa Elsevier oraz do szerokich kolekcji materiałów audiowizualnych.

Centrum Informacyjno-Biblioteczne zaprasza do korzystania z nowej bazy zakupionej dla UM w Łodzi. Bezpłatny dostęp do zasobów mają wszyscy pracownicy i studenci Uczelni. Z ClinicalKey można korzystać w sieci uczelnianej bądź zdanie – po zalogowaniu się.

Dostęp: cib.umed.lodz.pl/zasoby/bazy-danych-i-wydawcow 

Platforma Clinical Key zawiera:

 • pełne teksty artykułów z ponad 650 czasopism Elsevier (m.in. The Lancet, American College of Cardiology, Clinics of North America),
 • pełne teksty ponad 1 150 e-booków Elsevier (m.in. Gray’s Anatomy, Netter’s Clinical Anatomy, Nelson Textbook of Pediatric),
 • ponad 3,4 mln zdjęć, tabel, materiałów graficznych,
 • ponad 40 000 wideo zawierających m.in. procedury medyczne, chirurgiczne,
 • ponad 1 400 DiseaseOverview – zwięzłych opisów stanów chorobowych pomocnych w szybkiej diagnozie,
 • narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC), ponad 850 opisów stanów chorobowych wraz z procedurami terapeutycznymi oraz efektami leczenia,
 • bazę procedur medycznych Procedures Consult wraz z opisami i materiałami wideo,
 • wytyczne dla lekarzy (Practice Guidelines),
 • bazę danych leków,
 • ulotki dla pacjentów.

Zobacz też: Jak się zalogować?

ClinicalKey zakupiono w ramach realizacji projektu: „Operacja – Integracja!” Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi POWR.03.05.00-00-z065/17 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 • Opublikowano: 5 marca 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!