Aktualności

Dofinansowanie dla projektu „InterScienceCloud”


Z ogromną przyjemnością informujemy, że projekt „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do informacji o prowadzonych i ukończonych projektach naukowo-badawczych oraz zasobach naukowych Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.

W ramach projektu powstanie jednolita platforma integrująca i udostępniająca kompleksowo informacje o dorobku naukowym pracowników uczelni, danych badawczych, treści publikacji, patentach, usługach i aparaturze badawczej oraz o potencjale naukowo-badawczym instytucji.

Utworzone narzędzia oraz zgromadzone podczas trwania projektu dane pozwolą nie tylko rozpowszechnić wspomniane informacje, ale i efektywniej zarządzać potencjałem naukowo-badawczym Uczelni.

Łączna kwota dofinansowania to 6 068 387,09 zł.

  • Opublikowano: 13 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP