Aktualności

DOKTORAT WDROŻENIOWY – VII EDYCJA


Szanowni Państwo,

Rozpoczął się nabór wniosków do VII edycji programu Doktoratów Wdrożeniowych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej UMED osoby, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu oraz zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Program składa się z modułów:

 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;
 3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Środki finansowe przeznaczone są na:

 • finansowanie stypendium doktoranckiego w wysokości:
  3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
  4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • koszty ubezpieczenia społecznego

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 5 czerwca 2023 r i odbywa się poprzez system OSF.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod linkiem:

Pytania na temat konkursu kierować można również do Działu Projektów, gdzie uzyskają Państwo wszystkie niezbędne informację oraz pomoc przy przygotowaniu wniosku:

 

Katarzyna Danisz: katarzyna.danisz@umed.lodz.pl

Agnieszka Olszewska: agnieszka.olszewska@umed.lodz.pl

 • Opublikowano: 10 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP