Aktualności

Dr n. biol. Ida Franiak-Pietryga uhonorowana przez Komitet Akademicki Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


Szanowni Państ­wo,

Niezmiernie miło nam poin­for­mować, że Pani dr n. biol. Ida Fra­ni­ak-Pietry­ga, pra­cown­ik Zakładu Gene­ty­ki Klin­icznej Kat­edry Gene­ty­ki Klin­icznej i Lab­o­ra­to­ryjnej UM w Łodzi pod Kierown­ictwem dr. hab. n. med. prof. nadzw. Macie­ja Borow­ca, uhonorowana przez Komitet Aka­demic­ki Pol­sko-Amerykańskiej Komisji Ful­brigh­ta w kat­e­gorii Senior Award 2016–2017, otrzy­mała akcep­tację J. William Ful­bright For­eign Schol­ar­ship Board (FFSB) w USA. Pani Dok­tor przyz­nano stype­ndi­um naukowe na prowadze­nie badań w roku aka­demickim 2016/2017, w Stanach Zjed­noc­zonych. Stype­ndi­um dr Fra­ni­ak-Pietry­ga odby­wać będzie na Uni­ver­si­ty of Cal­i­for­nia; San Diego, Moores Can­cer Cen­ter w ter­minie wrze­sień 2016 — czer­wiec 2017.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 8 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP