Aktualności

dr n. med. Katarzyna Szmigielska Przewodniczącą Komitetu…


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że

dr n. med. Katarzy­na Szmigiel­s­ka

             adi­unkt w ZAKŁADZIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi jest

Prze­wod­niczącą Komite­tu do Spraw Wyk­luczeń Ter­apeu­ty­cznych
Komisji ds. Zwal­cza­nia Dopin­gu w Sporcie przy Min­is­terst­wie Sportu i Turysty­ki.

ZMS

  • Opublikowano: 25 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP