Aktualności

Dr Paweł Piątek laureatem stypendium START 2022


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START 2022. Prestiżowe stypendia otrzymało 100 wybitnych młodych naukowców, z grona 794 kandydatów. Wśród stypendystów znalazł się dr Paweł Piątek z Zakładu Immunogenetyki.

Zainteresowania naukowe dra Piątka, jak i tematyka prowadzonych przez niego badań skupiają się wokół neuroimmunologii oraz immunogenetyki.

We wcześniejszych badaniach realizowanych w ramach rozprawy doktorskiej, odkryliśmy nową, specyficzną subpopulację limfocytów CD49d+CD154+, odpowiedzialną za rozwój i nawroty stwardnienia rozsianego, a także udowodniliśmy zdolność dojrzewających prekursorów oligodendrocytów do prezentacji antygenu. Aktualnie zajmuję się poszukiwaniem genów związanych
z białkiem histonowym H3K4me3, odpowiedzialnych za polaryzację neutrofili w kierunku komórek supresorowych w stanach zapalnych trudno poddających się leczeniu
– wyjaśnia dr Piątek

Stypendysta otrzymał w ubiegłym roku grant MINIATURA Narodowego Centrum Nauki. W ramach grantu prowadzi badania związane z potranslacyjnymi modyfikacjami histonów odpowiedzialnych za przeprogramowanie dojrzewających prekursorów oligodendrocytów w komórki prezentujące antygen. W przyszłości, po uzyskaniu finansowania, badacz planuje zająć się wpływem subpopulacji limfocytów CD49d+CD154+ po przekroczeniu bariery krew – mózg, którą opracował w warunkach in vitro, na dojrzewające prekursory oligodendrocytów, w kontekście zmian związanych z epigenetycznymi modyfikacjami histonów i DNA.

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz trzydziesty.

Pełna lista laureatów konkursu START 2022: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2022/

  • Opublikowano: 13 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP