Aktualności

Drugi nabór pracowników do projektu First TEAM


Projekt „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)” pod kierownictwem dr Wojciecha Fendlera uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w wysokości 1.999.651 zł na lata 2017-2020.

Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii.

W ramach projektu poszukujemy wybitnego młodego naukowca z tytułem doktora uzyskanym nie wcześniej niż w 2012 roku.

Obszar zadań tematycznych dla zespołu obejmuje między innymi:

Analizy biostatystyczne i bioinformatyczne dużych zbiorów danych o ekspresji genów w onkologii i radioterapii

Integrację danych klinicznych, obrazowych i molekularnych

Wykorzystanie danych o ekspresji mikroRNA wytworzonych za pomocą wielkoskalowych technik badania ekspresji do identyfikacji biomarkerów powikłań radioterapii

Tworzenie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na integrację baz danych transkryptomicznych i miRNA w onkologii

Kontakt z zespołem lekarzy Zakładu Radioterapii UM oraz jednostek współpracujących w zakresie gromadzenia danych klinicznych oraz materiału biologicznego

W ramach projektu oferujemy:

Praca nad aktualnym i kluczowym problemem w radioterapii onkologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych

Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki realizującej badania naukowe na światowym poziomie

Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Farber Cancer Institute oraz uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń

Elastyczne godziny pracy

Bardzo dobre wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na cały etat (szczegóły na stronie www.fnp.org.pl/oferta_pracy)

Rozpoczęcie pracy w projekcie od listopada 2017 roku

Procedura naboru

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą systemu informatycznego BTM (https://services.konsta.com.pl/first-team/) lub w wersji papierowej na adres zakładu (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Mazowiecka 15, 92-215 Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 dnia 10 października 2017 roku. W przypadku zgłoszeń w formie papierowej decyduje data doręczenia dokumentów.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

  1. Aktualne curriculum vitae opisujące wykształcenie, daty uzyskania stopni naukowych, zdobyte doświadczenie naukowe i praktyczne (max 4 strony A4). CV musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”
  2. Listę publikacji
  3. Dokument potwierdzający uzyskane stopnie naukowe
  4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (1 strona)
  5. Maksymalnie 3 pdf dokumentujących osiągnięcie (artykuły, potwierdzenia patentów, skany nagród itp.)

Zgłoszenia niespełniające wymagań zostaną odrzucone

Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez kierownika projektu oraz zaproszonych ekspertów. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku Angielskim (osobiście lub w formie telekonferencji) w październiku 2017 roku.

Więcej informacji o jednostce, zespole dr Fendlera, prowadzonych badaniach i szczegółowych wymaganiach dla doktorantów oraz post-doca znajduje się na stronie Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej (http://biostat.umed.pl) oraz na stronie ofert pracy FNP (http://www.fnp.org.pl/oferta_pracy/).

W razie dodatkowych pytań o zakres tematyczny projektu, obowiązki i wymagania stawiane kandydatom prosimy o kontakt mailowy (btm@umed.lodz.pl) lub telefoniczny (42-272-53-85).

  • Opublikowano: 2 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP