Aktualności

Dzień Informacyjny programu NUTRITECH, finansującego badania w obszarze chorób dietozależnych i dietetyki spersonalizowanej


28 czerwca 2022 w Laboratoriach BRAIN, na Kampusie CKD, przy ul. Czechosłowackiej 4, (budynek A5) w godzinach 10:00-13:00 odbędzie się spotkanie informacyjne programu badawczego NUTRITECH z udziałem przedstawiciela NCBiR.

NCBiR ogłosił pierwszy konkurs w programie badawczym NUTRITECH o budżecie 100 mln zł, z terminem składania wniosków do 30 września 2022 r. Konkurs obejmuje następujące obszary badawcze:

  • NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).
  • ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.
  • ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu na adres:  andrzej.siemaszko@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 22 czerwca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP