Aktualności

Dzień Organizacyjny


Dro­gi Stu­den­cie,

Dostałeś się na UMED!
Przyjdź na spotkanie orga­ni­za­cyjne 3 październi­ka 2016, zapoz­namy Cię z Uczel­nią i Wydzi­ałem.
Dowiesz się również jak wyglą­da orga­ni­za­c­ja studiów na Twoim kierunku.
Serdecznie zaprasza­my

plakat2016-B1

  • Opublikowano: 18 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP