Aktualności

„Dzień Seniora” w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


Tegoroczny „Dzień Seniora” zorganizowano 14 stycznia w Centrum Dydaktycznym Uczelni.

Wydarzenie – wpisane już na stałe w kalendarz uczelnianych uroczystości – cieszy się ogromnym zainteresowaniem emerytów i rencistów. Mimo, że bezpośrednio zawodowo, już nie związani z Uczelnią, nadal starają się być blisko jej bieżącej działalność.

Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Tomasz Kostka, który podsumował ostatni rok działalności Uniwersytetu i przedstawił plany rozwojowo – inwestycyjne na przyszłość.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. Daria Orszulak -Michalak, prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, dr hab. prof. nadzw. Ewa Borowiak, dr hab. Marek Lipiński, Kwestor, mgr Małgorzata Ochman, Dyrektor Biura Kadr, mgr Agnieszka Komorowska
– Michałek oraz przedstawiciele związków zawodowych – dr Jolanta Żurawska
– Olszewska, Jacek Matjas i dr Andrzej Kotyński.

Uroczystość była okazją, by wspólnie, po latach, nie tylko wrócić w pamięci do okresu pracy i aktywności zawodowej, przyjrzeć się uczelnianym aktualnościom, ale przede wszystkim spotkać z kolegami, z którymi niejednokrotnie przez lata łączyła wykonywana profesja.

Za organizację wydarzenia odpowiadała Sekcja Spraw Socjalnych Biura Kadr Uczelni, której serdecznie gratulujemy profesjonalnego przygotowania i obsługi uroczystości!

  • Opublikowano: 16 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP