Aktualności

Dziesięć wiodących instytucji badawczych z dziewięciu krajów Europy Środkowej I Wschodniej utworzyło projekt Alliance4Life.


Projekt Alliance4Life ma na celu zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy grupą 15 krajów Unii Europejskiej a pozostałą unijną grupą 13 krajów w zakresie badań i innowacji w dziedzinie zdrowia. Inicjatywa ta zyskała wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Horizon 2020 Health Working Programme a efekty działań i zalecenia projektu mają zaowocować propozycjami strategii rozwoju nauki na poziomie europejskim i zarazem krajów członkowskich.

Pomimo  znacznych inwestycji oraz finansowania ze źródeł Unii  Europejskiej w ostatniej dekadzie, pomiędzy zachodnimi a wschodnimi krajami Unii nadal utrzymuje się znaczna  dysproporcja w obrębie prowadzonych badań i potencjału innowacji. Instytucje członkowskie projektu  Alliance4Life wierzą, że problem ten w znacznym stopniu rozwiązać może usprawnione zarządzanie i działania na poziomie kierowniczym a także rozwijanie „kultury instytucjonalnej” w ośrodkach badawczych.

Cytując słowa Jiří Nantl, Dyrektora of CEITEC na Uniwesytecie Masaryka  i Przewodniczącego Alliance for Life Board : „W tej części Europy zbyt długo nie doceniano jak ważne jest stworzenie środowiska sprzyjającego nauce. Zbyt często finansowanie badań zależne jest od projektu, co jest tak typowe dla większości 13 krajów UE, i w konsekwencji prowadzi do wewnętrznych podziałów w instytucjach  badawczych oraz zahamowania działań w strategicznym kierunku. W takich okolicznościach, potrzeba ogromnych sił i umiejętności by budować ośrodek, który ma funkcjonować dobrze ponad poziomem jednostkowych zespołów i projektów. Inwestycje i fundusze unijne w istocie zmieniają obraz świata badawczego w naszych krajach. Pora by sposób zarządzania oraz kultura instytucjonalna dokonała tu zmiany”-dodaje Jiří Nantl.

Instytucje członkowskie projektu Alliance4Life zamierzają wspólnie pracować nad poprawą kluczowych obszarów polityki i zarządzania nauką działając na poziomie instytucjonalnym, krajowym oraz europejskim. Członkowie projektu współpracować będą na zasadach dzielenia się wiedzą a wspierać ich będzie komisja ekspertów z renomowanych ośrodków Unii Europejskiej.

Wyniki wstępnego dwuletniego projektu prowadzonego przez Alliance for Life będą udostępnione Komisji Europejskiej i spodziewamy się, iż pozwolą wypracować nowe strategie    i metody, które pozwolą zredukować dysproporcje między krajami Europy w zakresie innowacji   i badań naukowych. Zrzeszeni w projekcie  Aliance for Life zacieśnią także wzajemną współpracę naukową i wspierać się będą w działaniach służących rozwojowi placówek naukowych. W celu poprawy profesjonalnego szkolenia  specjalistów średniego i najwyższego stopnia zarządzania instytucjami badawczymi w Europie środkowej i Wschodniej rozważona będzie opcja utworzenia międzynarodowej szkoły zarządzania badaniami naukowymi

Partnerzy Alliance4Life: CZ: CEITEC Masaryk University, International Clinical Research Center – FNUSA, SVK: Biomedical Research Center SAS; POL: Uniwersytet Medyczny w  Łodzi; HRV: School of Medicine, University of Zagreb; EST: University of Tartu; LTU: Vilnius University; LVA: Latvian Institute of Organic Synthesis; SVN: University of Ljubljana; HUN: Semmelweis University.

  • Opublikowano: 22 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP