Aktualności

EIT HEI – zostań trenerem inteligencji networkingowej


Network IQ Alliance to społeczność przedsiębiorczych uniwersytetów z Hiszpanii, Polski, Łotwy, Irlandii i Wielkiej Brytanii, innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP), sieć instytutów badawczych, sieć branżowa oraz globalna sieć nauki i parki technologiczne w 77 krajach.

Jako członkowie społeczności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, macie Państwo okazję zostać trenerem inteligencji networkingowej. Minimum dwie osoby zostaną wybrane przez komisję projektową z naszej uczelni.

Co trzeba zrobić?
Wypełnić następującą ankietę w języku angielskim.

Konsorcjum projektu jest zaangażowane w mainstreamową inteligencję sieciową (nIQ) – metodologię zmiany systemu rozwijającą kompetencje cyfrowe na poziomie ekosystemu w zakresie innowacji i tworzenia sieci. Celem jest umożliwienie przedsiębiorczym ludziom zorientowanym na cel, aby wzmocnili możliwości rozwoju dzięki sieciom, które tworzą, aby wprowadzać innowacje lepiej, szybciej i mieć długoterminową odporność.

Wizją Network IQ Alliance na rok 2030, za pośrednictwem nIQ, jest stworzenie systemowego wpływu w szkolnictwie wyższym na poziomie instytucjonalnym poprzez włączenie innowacji i przedsiębiorczości do podstawowych strategii instytucji szkolnictwa wyższego (uczelni), budowanie zdolności przywódczych w celu ich realizacji i lepsze łączenie ich ze swoimi ekosystemy na poziomie miast i globalnie.

Projekt wzywa do wykorzystania mocy społeczności sieciowych w celu zwiększenia skali i przyspieszenia oddziaływania przedsiębiorczych uniwersytetów, umożliwiając im:

– budować lepsze ekosystemy, zarówno fizyczne, jak i cyfrowe;
– efektywniej wykorzystywać istniejące i nowe sieci;
– bezpośrednie lepsze budowanie zdolności dla sukcesu interesariuszy i klientów;
– optymalizowanie istniejących sieci w celu lepszego udostępniania, sprzedaży, innowacji, partnerstwa i pozyskiwania funduszy;
– budowanie pewności siebie, odpowiedzialne przywództwo i liderzy zmian;
– zajmowanie się „czynnikiem lepkości” innowacji w celu uzyskania długoterminowych korzyści;
– napędzanie rzeczywistych zmian społecznych na dużą skalę w społeczności badawczej i innowacyjnej.

Partnerzy Network IQ Alliance dążą do przyspieszenia zdrowia, produkcji, zielonej i cyfrowej transformacji oraz pogłębienia integracji regionów przemysłowych, które są wschodzącymi innowatorami, z regionami, które zmieniły się i stały się umiarkowanymi i silnymi innowatorami.

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP