Aktualności

Rekrutacja na czwartą edycję studiów podyplomowych


Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Statsoft Polska mają zaszczyt ogłosić rozpoczęcie rekrutacji na czwartą edycję studiów podyplomowych:

Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania badań empirycznych w medycynie, przygotowywania publikacji naukowych, umiejętności wyboru odpowiednich metod opracowania wyników badań, poprawnej interpretacji wyników analiz oraz ich prezentacji w publikacjach naukowych, unikania możliwych błędów i przekłamań w analizie statystycznej wyników.

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się różnymi aspektami badań empirycznych w medycynie oraz tych, które zamierzają zacząć zajmować się tą problematyką. Są to unikalne studia tego typu w Polsce, prowadzone w tak dużym wymiarze godzinowym, które dają unikalne połączenie wiedzy pracowników renomowanych polskich uczelni z praktycznymi warsztatami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie statystycznej analizy danych ze StatSoft Polska. Pod egidą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi udało się zebrać grono uznanych specjalistów pracujących na co dzień na różnych uczelniach w Polsce, m.in.: Collegium Medicum UJ, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Słuchacze studiów będą mieli okazję uzyskać wiedzę na temat statystycznych aspektów projektowania badań empirycznych w medycynie, wyboru odpowiednich metod statystycznych, poprawnej interpretacji wyników analiz statystycznych oraz ich umiejętnego „przełożenia” na wnioski merytoryczne.

Program zajęć nie ogranicza się do przypomnienia i uporządkowania podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań empirycznych oraz podstaw metod statystycznych. Spory nacisk położono również na bardziej zaawansowane metody analizy statystycznej, które są najczęściej wykorzystywane w badaniach biomedycznych i przyrodniczych. Każda z omawianych metod będzie podczas warsztatów ilustrowana przykładami analiz w środowisku programu STATISTICA. Uzupełnieniem całości będą kompletne przykłady projektowania i opracowywania wyników zebranych przy realizacji wybranych projektów badawczych. Poza wykładami i ćwiczeniami praktycznymi program studiów obejmuje zadania praktyczne do samodzielnego rozwiązania, filmy edukacyjne z nagraniami z zajęć oraz dostęp online do bazy materiałów edukacyjnych i zbiorów danych biomedycznych.

Rekrutacja online trwa do 14 września 2017, a ostateczny termin nadsyłania dokumentów to 18 września 2017. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to druga połowa października.

Ramowy program studiów:

I: Badania i publikacje w naukach medycznych

 • Planowanie i prowadzenie badań empirycznych w medycynie
 • Badania niekliniczne – przygotowywanie i prowadzenie
 • Przygotowywanie publikacji naukowych z badań medycznych

II: Przygotowanie danych i zastosowania biostatystyki w opracowywaniu wyników badań medycznych

 • Przygotowanie danych na potrzeby analiz
 • Wybrane elementy rachunku prawdopodobieństwa i metody statystyki opisowej
 • Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego
 • Zagadnienie mocy testu i wielkość próby
 • Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych i diagnostycznych
 • Wybrane metody analizy danych jakościowych oraz wyników badań populacyjnych i diagnostycznych
 • Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Przygotowanie narzędzia badawczego i analiza rzetelności
 • Bardziej zaawansowane techniki wielowymiarowe: Zaawansowane metody statystyczne w skalowaniu i analizie danych – modelowanie równań strukturalnych
 • Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i techniki opracowywania ich wyników
 • Wprowadzenie do metod analizy współzależności zjawisk
 • Wybrane zaawansowane metody analizy współzależności zjawisk
 • Wybrane zagadnienia metaanalizy i metaregresji – jak czytać wyniki metaanalizy
 • Metody analizy przeżycia
 • Metody Data Mining
 • Zastosowanie metody automatyczne sieci neuronowe do analizy wyników badań medycznych

III: Omówienie wybranych Case studies (jako przykłady „dobrej” i „złej” statystyki)

Pięć projektów omówionych analitycznie „krok po kroku” z wyegzekwowaniem procedur i obliczeń wiodących do wyników końcowych

IV. Zaliczenie końcowe

Kandydaci:
Osoby zainteresowane odbyciem studiów powinny posiadać co najmniej podstawową wiedzę z dziedziny statystyki.

Czas trwania:
2 semestry, 237 godzin dydaktycznych, zajęcia odbywają się w systemie zjazdów w weekendy (soboty i niedziele); przewiduje się 17 spotkań.

Ilość miejsc: 24

Koszty uczestnictwa:
około 6000 zł za rok.

Kierownik studiów:
prof. dr hab. Cezary Watała

Osoby kontaktowe:

Cezary Watała (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tel. 602456470, cezary.watala@umed.lodz.pl)
Wojciech Fendler (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, tel. 42 272 53 85, btm@umed.lodz.pl)
Janusz Wątroba (StatSoft Polska, tel 663 888 275, j.watroba@statsoft.pl)

REKRUTACJA
http://rekrutacja.umed.lodz.pl/elementy-metodologii-badan-empirycznych-w-medycynie-i-zastosowania-statystyki-w-badaniach-biomedycznych/
 • Opublikowano: 23 sierpnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP