Aktualności

EU4Health – UE dla zdrowia


Dawny Program Zdrowie w nowej perspektywie europejskiej na lata 2021-2027 przemianowany został na EU4Health. EU4Health utoruje drogę do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej dzięki inwestycjom w pilne priorytety w dziedzinie zdrowia. Są to:

W ramach Programu UE dla zdrowia Unia zainwestuje 5,3 mld euro (w cenach bieżących) w działania, które mają wartość dodaną w skali Unii, uzupełniają politykę krajów UE i realizują jeden lub kilka celów Programu UE dla zdrowia:

Program ma cztery cele ogólne, w ramach których wyznaczono dziesięć celów szczegółowych.

 1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii
  • profilaktyka chorób i promocja zdrowia
  • międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa
 2. Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia
  • zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia
  • uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego
 3. Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  • zapewnienie przystępnych cenowo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
 4. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
  • ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej
  • ulepszenie dostępu do opieki zdrowotnej
  • opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody
  • zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej

Zachęcamy do bacznego śledzenia publikowanych konkursów.

 • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP