Aktualności

Program Pracy na 2022 rok Programu UE w dziedzinie zdrowia 2021-2027 (EU4Health)


Ministerstwo Zdrowia informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Program Pracy na 2022 rok Programu UE w dziedzinie zdrowia 2021-2027 (EU4Health) o budżecie ponad 835 mln EUR. Opis proponowanych działań jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/programy-unii-w-dziedzinie-zdrowia.

Zachęcamy do wykorzystania środków tego Programu poprzez udział w:

1/ pierwszej turze konkursów na projekty w zakresie:

  • Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills;
  • Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19;
  • Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level;
  • Call for proposals on prevention of NCDs – other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes);
  • Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases;
  • Call for proposals on promoting mental health;
  • Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices;
  • Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities;

Agencja KE wdrażająca Program- HaDEA organizuje ogólnodostępne webinarium informacyjne poświęcone temu konkursowi w dniu 10 marca br.

Rejestracja: https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2022-02/Agendainvitation%20infosession%20open%20call_SANTE.pdf

2/ wspólnych działaniach, do udziału w których wymagana jest nominacja przez Ministra Zdrowia. KE jeszcze nie przekazała zaproszenia i nie określiła ani terminu zgłoszenia ani daty webinarium informacyjnego.

3/ w związku z przyjęciem 15 grudnia 2021 r. dokumentu ‘Healthier together’ – EU NonCommunicable Diseases Initiative to support EU countries in identifying and implementing effective policies and actions to reduce the burden of major noncommunicable diseases and improve citizens’ KE ogłosiła nabór na najlepsze zrealizowane praktyki w zakresie chorób niezakaźnych. Do 15 maja na portalu https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index_submit.cfm  można zgłosić praktyki zrealizowane w zakresie

– chorób sercowo- naczyniowych
– cukrzycy
– przewlekłych chorób układu oddechowego
– zdrowia psychicznego i zaburzeń neurologicznych
– determinantów zdrowotnych

Na ww. stronie podano sposób zgłaszania zrealizowanych w ww. zakresie projektów oraz kryteria wyboru najlepszych praktyk, które mogą być rozpowszechniane i wdrażane w innych państwach w latach 2022-2023.

Więcej informacji i pełna treść call’u w pdf: http://projektymiedzynarodowe.umed.pl/przyjeto-program-prac-eu4health-2022/

  • Opublikowano: 9 marca 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP