Aktualności

#EUCancerPlan


Walka z nowotworami jest jednym z głównych priorytetów, które Komisja Europejska wyznaczyła sobie w dziedzinie zdrowia. W swoich wytycznych politycznych przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zaproponuje „europejski plan walki z rakiem, aby pomóc państwom członkowskim udoskonalić profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych”, tak by zmniejszyć cierpienia wywołane przez tę chorobę oraz by Europa stała się liderem w walce z nowotworami.

Europejski plan walki z rakiem wspiera działania państw członkowskich zmierzające do zapobiegania nowotworom i zapewnienia wysokiej jakości życia pacjentom chorym na raka, osobom wyleczonym z chorób nowotworowych oraz ich rodzinom i opiekunom. Plan skupia się na kilku najważniejszych obszarach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Są to:

  • profilaktyka
  • wczesne wykrywanie
  • diagnostyka i leczenie
  • jakość życia osób chorych na raka i wyleczonych z chorób nowotworowych.

 

Plan walki z rakiem  jest powiązany z innymi priorytetami Komisji, takimi jak: strategia farmaceutyczna dla Europy i unijna strategia „od pola do stołu”, a także z planowaną europejską przestrzenią danych dotyczących zdrowia (która ma powstać do 2025 r.). Walka z rakiem to jedna z proponowanych misji w dziedzinie europejskich badań i innowacji oraz jeden z tematów programu „Horyzont Europa”, który będzie realizowany od 2021 r.

Program UE dla zdrowia (2021–2027) zapewni państwom członkowskim wsparcie finansowe i techniczne na wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej.

Nowotwory należą do poważnych zagrożeń dla zdrowia, o których mowa w art. 168 TFUE. Na podstawie tego artykułu UE może wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich na rzecz ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, a także je koordynować.

  • Opublikowano: 1 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP