Aktualności

Europejski projekt POSITIVE


Logotypy EIT, EU oraz PositiveEuropejski projekt POSITIVE (maintaining and imPrOving the intrinSIc capaciTy Involving primary care and caregiVErs) finansowany w ramach EIT Health realizowany jest przez Klinikę Geriatrii, której kierownikiem jest Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka. Koordynatorem projektu POSITIVE jest Prof. Leocadio Rodríguez-Mañas (SERMAS, Hiszpania). Głównym celem projektu POSITIVE jest udostępnienie uczestnikom oraz wykwalifikowanemu personelowi medycznemu narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu leczenia i zapobiegania zespołowi słabości.

W 2020 roku w trzech ośrodkach w Europie (Hiszpania, SERMAS; Szwecja, Karolinska Institutet; Polska; Uniwersytet Medyczny w Łodzi) przeprowadzona zostanie faza eksperymentalna projektu. Partnerami są również ATOS Spain S.A., UPM (Universidad Politécnica de Madrid), KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Badanie POSITIVE to wieloośrodkowe, randomizowane, prospektywne badanie pilotażowe z pojedynczą próbą ślepą. W całym badaniu zrekrutowanych zostanie 150 uczestników wraz z ich 150 opiekunami/osobami bliskimi. Potencjalni kandydaci do badań w Łodzi będą zrekrutowani w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w Poradni Geriatrycznej oraz przez Uniwersytet 3 Wieku. Uczestnicy zostaną dobrani do dwóch grup: Grupy kontrolnej oraz interwencyjnej. W grupie interwencyjnej lekarz POZ będzie monitorował stan funkcjonalny pacjenta przez domowy system monitorujący.

Ponadto w ramach projektu realizowana jest również część edukacyjna dla osób starszych i ich bliskich oraz dla profesjonalistów medycznych. Dodatkowo treści edukacyjne dotyczące zespołu słabości i tematów z nim związanych zostaną załączone w aplikacji w postaci multimedialnej dla uczestników.

 

  • Opublikowano: 10 stycznia 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!