Aktualności

FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2017


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Sympozjum poświęconym problemom i powikłaniom związanym z implantowanymi urządzeniami, które odbędzie się w dniu 10 marca 2017 roku w Łodzi, przeddzień XXIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej.

Jest to I edycja naszego sympozjum – FORUM ARYTMII – ARYTMICA 2017. Staraliśmy się w programie pokazać aktualne problemy związane implantacją, reimplantacją oraz rozbudową układów oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia powikłań.

Sympozjum nasze ma szczególną formę – głównym zamierzeniem było pokazanie realnych, klinicznych problemów związanych z zabiegową stroną elektroterapii. W programie zamieściliśmy przede wszystkim trudne przypadki pacjentów, pokazując jaki sposób postępowania wydaje się najbardziej odpowiedni. W czasie naszego sympozjum chcemy również  pokazać, w jaki sposób diagnozować powikłania, jaka jest rola echokardiografii w rozpoznawaniu nieprawidłowości oraz jak wykorzystywać funkcje diagnostyczne w implantowanych urządzeniach.

Nie zabraknie miejsca na wspólną dyskusję – zapraszamy do aktywnego udziału w sympozjum i zgłaszania swoich najtrudniejszych przypadków do wspólnego omówienia.

Zagadnienie diagnostyki i leczenia powikłań elektroterapii wymaga wieloaspektowego i wielospecjalistycznego przedstawienia; do powrotu do edukacji skłania nas rosnąca liczba powikłań i powtarzające się nieprawidłowości w ich rozpoznawaniu i leczeniu.

Wiodącym tematem konferencji będzie lead management, czyli postępowanie w przypadku różnorakich dysfunkcji elektrod. Chcemy również odmitologizować usuwanie elektrod, opierając się na znanych zaleceniach towarzystw kardiologicznych, nowej wiedzy z piśmiennictwa i z kongresów z ostatnich 7 lat, jak i rosnących doświadczeniach własnych. Lead extraction nie jest wysoce czy nawet średnio niebezpieczną procedurą w przypadku wykonywania jej zgodnie z zaleceniami. Podczas wykładów powracać będzie zagadnienie porzucanych nieczynnych elektrod i potencjalnie niekorzystnych skutków takiego postępowania. Ideałem, do którego należy dążyć, jest, by pacjent posiadał tylko tyle sprawnych elektrod, ile potrzebuje i ani jednej więcej.

Taki program uwzględnia zróżnicowany profil uczestników – sympozjum jest przeznaczone dla lekarzy wykonujących zabiegi, zajmujących się kontrolą pacjentów po implantacji oraz wykonujących badanie ECHO, a przede wszystkim dla tych, na których spada podejmowanie trudnych decyzji, decydujących o odległych losach pacjenta.

Więcej informacji: arytmica.umed.pl

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
dr  n. med. Michał Chudzik

  • Opublikowano: 13 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP