Aktualności

Fundusze Unijne na badania przesiewowe dla UM w Łodzi!


W dniu 30 marca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16) na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne PO WER. Wśród 11 projektów którym przyznano finansowanie znalazł się program „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” przygotowany przez Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UM oraz zespoły prof. Wioletty Pietruszewskiej (Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej) oraz prof. Wojciecha Fendlera (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej).  W ramach przyznanego 1,7 mln zł dofinansowania wdrożony zostanie kompleksowy program badań przesiewowych kierowanych do pacjentów z czynnikami ryzyka nowotworów głowy i szyi.

Program przewiduje kompleksowe badania pacjentów na każdym szczeblu opieki medycznej, poczynając od współpracujących z UM jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przez poradnie specjalistyczne oraz wsparcie emocjonalne dla chorych na nowotwory głowy i szyi. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Incus dla wspierania rozwoju otolaryngologii łódzkiej.

Program badań zostanie uruchomiony w maju 2017 – wszystkie informacje dla pacjentów i lekarzy zainteresowanych współpracą w ramach projektu znajdują się tutaj.

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP