Aktualności

Granty MEiN dla naszych kół naukowych


Poznaliśmy laureatów programu Ministerstwa Edukacji i Nauki na finansowanie innowacyjnych projektów realizowanych przez uczelniane koła naukowe. Miło nam poinformować, że wśród projektów, które zyskały dofinansowanie w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” znalazły się dwa projekty z naszej uczelni.

Pierwszy projekt „Zaburzenia wentylacji u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w obserwacji 6-miesięcznej” realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych. Jego opiekunem jest dr Wojciech Kuczyński, a przewodnicząca Aleksandra Kudrycka. Zespół otrzymał grant w wysokości 69 800 zł

Pierwszorzędnym celem badania jest opracowanie standardów opieki ambulatoryjnej w poradni chorób płuc dla pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2. W ramach projektu pacjenci włączeni do badania zostaną poddani kompleksowej ocenie funkcji układu oddechowego, w tym badaniu polisomnograficznemu wraz z oceną ekspresji markerów stanu zapalnego i czynników proangiogennych w czasie 0, 3 i 6 miesięcy od zakończenia hospitalizacji.

Dodatkowe informacja na temat działalności koła znajdują się na stronie: http://sknmedycynysnu.umed.pl

Aleksandra Kudrycka
Aleksandra Kudrycka
dr Wojciech Kuczyński
dr Wojciech Kuczyński

Drugi nagrodzony projekt to „Znaczenie szlaku przemiany neurotrofiny BDNF w obturacyjnym bezdechu sennym”, realizowany przez Studenckie Koło Naukowe (SKN) Sleep Team, działające przy Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych. Jego opiekunami są dr Agata Gabryelska i dr Marcin Sochal, a przewodniczącym Szymon Turkiewicz. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 58 000 zł.

Jego celem jest poznanie roli szlaków przemian neurotrofiny BDNF w patofizjologii obturacyjnego bezdechu sennego (OBS). Młodzi badacze liczą na pozyskanie nowych informacji na temat związku między neurogenezą, a OBS. Podejmą próbę wyjaśnienia objawów bezsenności i zaburzeń snu na poziomie biochemicznym i molekularnym wśród osób chorych na obturacyjny bezdech senny. Powikłania neuropsychologiczne są coraz częściej spotykane u tej grupy pacjentów, dlatego niezwykle istotne jest poznanie ich podstaw biologicznych.

Dodatkowe informacje na temat działalności koła znajdują się na stronie:

https://www.facebook.com/pages/category/Scientist/SKN-Sleep-Team-100382851445652/

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji grantów.

  • Opublikowano: 21 maja 2021
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!