Aktualności

Granty naukowe Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznane!


Z przyjemnością informujemy, że działając na podstawie Zarządzenia nr 25/2020 z 18 marca 2020 r. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyznał pierwsze granty naukowe dla nauczycieli akademickich.

Spośród dwóch zgłoszonych wniosków, spełniających kryteria opisane w zarządzeniu, grant naukowy Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzymała Pani dr hab. n. med. Ewelina Stoczyńska – Fidelus z Zakładu Biologii Nowotworów. Wysokość grantu to 30 000 zł.

GRATULUJEMY!

Grant naukowy mógł zostać przyznany nauczycielowi akademickiemu, którego projekt badawczy, spełnia łącznie następujące warunki:

  • został złożony do agencji, towarzystwa albo fundacji krajowej (np. Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja Nauki Polskiej) lub międzynarodowej (np. European Research Council), przyznających w drodze konkursu środki finansowe na badania naukowe;
  • uzyskał pozytywne oceny na pierwszym etapie ewaluacji konkursowej, a decyzję o nieprzyznaniu środków na jego realizację podjęto na drugim etapie oceny wniosku;
  • został poprawiony i ponownie złożony;
  • wymaga szybkiej ścieżki finansowania, tj. finansowania badań wstępnych w okresie oczekiwania na decyzję o finansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

Wysokość grantu naukowego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi może stanowić do 20% kosztów bezpośrednich, deklarowanych w pierwszym roku realizacji projektu, z pominięciem kosztów aparatury i wynagrodzeń.

Zachęcamy do składania wniosków w kolejnych edycjach.

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Nauki
dr n. med. Paulina Hejduk
e-mail: paulina.hejduk@umed.lodz.pl
tel. +48 723 991 190

  • Opublikowano: 29 lipca 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!