Aktualności

I Bal Doktoranta UMED


 

Rada Samorzą­du Dok­toran­tów UMed wraz z Komitetem Orga­ni­za­cyjnym, mają zaszczyt zaprosić na pier­wszy w his­torii Bal Dok­toran­ta UMed, który odbędzie się w piątek 13 kwiet­nia o godz. 20.00 w Domu Towarzyst­wa Kredy­towego przy ul. Pomorskiej 21 w Łodzi.

Zapisy: zapisy.bal.doktoranta.umed@gmail.com

Serdecznie zaprasza­my!

  • Opublikowano: 27 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP