Aktualności

  • Opublikowano: 11 czerwca 2019

I Bal Doktorantów Uczelni Łódzkich


25 maja 2019 roku z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej odbył się „I Bal Doktorantów Uczelni Łódzkich”, zorganizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Uroczystość została objęta patronatem honorowym Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Bal rozpoczął się wzruszającym koncertem w wykonaniu artystów z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Następnie głos zabrali przedstawiciele Władz wszystkich uczelni – organizatorów wydarzenia, oraz przewodniczący samorządów doktoranckich.

Podczas „I Balu Doktorantów Uczelni Łódzkich” podpisany został list intencyjny dotyczący utworzenia Forum Doktorantów Łódzkiego Ośrodka Akademickiego. Sygnatariusze zobowiązali się do wzajemnej współpracy m.in w zakresie obrony praw doktorantów, podejmowania wspólnych inicjatyw również charytatywnych, oraz wzmocnienia głosu lokalnego środowiska doktorantów na forum ogólnopolskim.

Pani Prezydent wystosowała list gratulacyjny do organizatorów i uczestników balu, w którym serdecznie pogratulowała inicjatywy, będącej okazją do integracji całego środowiska naukowego. Utworzenie Forum Doktorantów Łódzkiego Ośrodka Akademickiego stanowi według Pani Prezydent szansę zainteresowania doktorantów poszukujących miejsca, w którym mogliby rozwinąć swoją karierę naukową.

Przedstawiciele wszystkich uczelni postanowili kontynuować tak dobrze rozpoczętą współpracę przy organizacji innych wydarzeń, również naukowych.

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!