Aktualności

I Kongres Humanizacji Medycyny


Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Konferencją Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza do udziału w I Kongresie Humanizacji Medycyny, który odbędzie się w dniach 9-10 czerwca br. Wydarzenie połączone zostało z prezentacją wyników badań, których celem było dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych, zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pacjent-lekarz. W Komitecie Naukowym kongresu zasiada JM Rektor prof. Radzisław Kordek. Jednym z prelegentów sesji poświęconej nauczaniu humanizacji medycyny jest prof. Janusz Janczukowicz, Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania, kierownik Centrum Edukacji Medycznej.

Jednym z celów Kongresu jest podjęcie tematyki dotyczącej potrzeby komunikowania się w ochronie zdrowia. Temat ten jest szczególnie ważny w obecnej sytuacji, w której te relacje mogą być jeszcze bardziej utrudnione. Kongres Humanizacji Medycyny będzie podejmował nie tylko kwestie związane z komunikacją, ale także szerszy aspekt relacji międzyludzkich oraz roli specjalistów i organizacji pacjenckich w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pacjenta. Zagadnienie to będzie prezentowane interdyscyplinarnie, odnosząc się do kwestii organizacyjnych, etycznych i psychospołecznych.

Udział w Kongresie jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji.Więcej informacji o wydarzeniu wraz z formularzem rejestracyjnym znajduje się na stronie www.kongreshumanizacjamedycyny.pl.

  • Opublikowano: 30 maja 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP