Aktualności

I Kongres Suicydologiczny


22 marca 2018 w Auli 1000 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się I Kongres Suicydologiczny – wydarzenie unikatowe w skali kraju i Europy.

Kongres – poświęcony perspektywom zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce – odbył się pod hasłem „Twoje działania mogą uratować życie”.

Jego celem było wypracowanie porozumienia pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za politykę zdrowotną dotyczącą profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce. Specjaliści z zakresu medycyny, psychologii, kryminalistyki, prawa i socjologii zaprezentowali aktualny stan wiedzy oraz działania podejmowane w tym obszarze, nie zabrakło również warsztatów tematycznych.

Wydarzenie zgromadziło ponad 800 uczestników, w tym lekarzy, psychologów, socjologów, prawników, przedstawicieli służb mundurowych oraz studentów polsko i anglojęzycznych (sesje tłumaczone symultanicznie). Zdaniem zagranicznych ekspertów był to największy kongres suicydologiczny w Europie.

Organizatorami Kongresu byli: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.

Patronaty Honorowe: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Patronat medialny Polskiej Agencji Prasowej.

Uczestnicy Kongresu wypracowali deklarację, wskazującą priorytetowe cele Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom oraz formy ich realizacji, pod hasłem: Skuteczne zapobieganie samobójstwom jest możliwe i zależy nie tylko od zaangażowania Instytucji Państwa, ale od zaangażowania każdego z nas!

Deklaracja została uroczyście przekazana Ministerstwu Zdrowia na ręce Wiceministra Zdrowia Zbigniewa Króla.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz,
przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji
przy Radzie ds. zdrowia publicznego

Szczegółowy opis Kongresu na stronie: www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP