Aktualności

  • Opublikowano: 24 października 2018

I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”


20 października w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe „Farmaceuci dla Pacjentów”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób, w tym farmaceuci, pacjenci seniorzy oraz studenci IV i V roku kierunku farmacja. To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego program objął dwa panele: jeden dla farmaceutów (kurs S.C. 1.40/2018/1 „Opieka farmaceutyczna: Geriatria”) i jeden dla pacjentów.

Wykłady wygłosili pracownicy  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: prof. dr hab. Andrzej Stańczak, prof. dr hab. Jolanta Zawilska, dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek, dr Michał Dudarewicz, dr Michał Karbownik, dr Jacek Kasznicki, mgr Anna Marchelak oraz mgr Katarzyna Sztuka. Prelegentami byli również: dr hab. Adam Fronczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Piotr Merks z firmy Piktorex, mgr Urszula Mierzwińska z grupy Aptek Cosmedica, mgr Kamila Przybył i mgr Paweł Śmigielski z Apteki Omega oraz mgr Paweł Konrad Tuszyński z grupy opieka.farm.

Nowość wśród wydarzeń tego typu stanowi połączenie obydwu paneli w postaci wspólnie realizowanych warsztatów. Mimo jesiennej aury pacjenci seniorzy oraz farmaceuci nie zawiedli, a spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze aż do późnych godzin popołudniowych. Pacjenci byli szczególnie zadowoleni, ponieważ mieli okazję, by spokojnie porozmawiać  z farmaceutami o problemach związanych ze stosowaną farmakoterapią. Z kolei farmaceuci chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie rozwiązywania tychże problemów.

Organizatorzy dziękują wszystkim prelegentom, którzy wygłosili wykłady, farmaceutom – liderom stanowisk przeglądów lekowych, farmaceutom i pacjentom, którzy wzięli udział w wydarzeniu, oraz patronom, sponsorom i partnerom, bez pomocy i bez wsparcia których nie odbyłoby się I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe.

W szczególności Organizatorzy pragną podziękować Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr. hab. Radzisławowi Kordkowi, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Darii Orszulak-Michalak oraz  Prezesowi Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi mgr Pawłowi Stelmachowi, Prodziekanowi ds. Oddziału Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego prof. dr. hab. Andrzejowi Stańczakowi oraz mgr Kamili Marat-Murgrabii – Kierownikowi Biura Oddziału Kształcenia Podyplomowego, pracownikom Biura Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracownikom Katedry Biofarmacji (prof. dr hab. Jolancie Zawilskiej, dr. hab. Jackowi Owczarkowi, dr. Dariuszowi Andrzejczakowi, dr Joannie Orłowskiej, dr Agacie Woldan-Tambor, dr Ewie Zwierzyńskiej, mgr K. Sztuce) i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego (mgr A. Marchelak), Oddziałowi Łódzkiemu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, firmie Aflofarm Farmacja Polska, pracownikom Aptek Cosmedica, grupie opieka.farm, firmie Hurtap S.A., spółce ZBADAJSIE (LabHome), firmie Piktorex, firmie NOVAMA CLOUD, pracownikom Apteki Omega, spółce Ranbaxy (Poland) – a SUN PHARMA company, członkiniom Stowarzyszenia „Łódzki Klub Amazonka”, Sopockiemu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. oraz studentom Wydziału Farmaceutycznego na kierunku farmacja (IV i V rok).

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Magdalena Jasińska-Stroschein
dr hab. Anna Wiktorowska-Owczarek
dr Michał Dudarewicz
dr Marta Jóźwiak-Bębenista
dr Michał Karbownik

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!