Aktualności

I Studencki Dzień Chorób Rzadkich w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi


Już 24.02.2023 r. od godziny 15.00 Zaprasza­my na I Stu­denc­ki Dzień Chorób Rzad­kich w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym w Łodzi.
Będzie to okaz­ja do wysłucha­nia ciekawych wys­tąpień Stu­den­tów nie tylko naszej uczel­ni.
Zwięk­szanie świado­moś­ci chorób rzad­kich jest pod­stawą do szyb­szej diag­nos­ty­ki, a co za tym idzie opie­ki nad naszy­mi Pac­jen­ta­mi.
To właśnie uwrażli­wian­ie stu­den­tów kierunk­ów medy­cznych jest naszym celem.
Serdecznie zaprasza­my!
  • Opublikowano: 24 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP