Aktualności

I Turniej Uniwersytetu Medycznego w Piłce Siatkowej


I Turniej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Piłce Siatkowej o puchar Kierown­i­ka Cen­trum Sportu. Serdec­cznie zaprasza­my stu­den­tów, dok­toran­tów, pra­cown­ików i absol­wen­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 4 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP