Aktualności

IAESTE Dzieciom — Akcja Charytatywna IAESTE UMed Łódź


Miejsce Plac Hallera 1/ budynek 2, pokój 323, Łódź

Ter­min: 1 czer­w­ca godz: 0:00 — 23:59

Strona: https://www.facebook.com/events/296165947505731/

Opis: IAESTE UMed Łódź po raz kole­jny rusza poma­gać dzieci­akom — poma­gaj i Ty !!!

Plan jest prosty! Spraw­imy, że dzień dziec­ka dla dzieci z Domu Dziec­ka nr 1 na uli­cy Alek­sandrowskiej 123 w Łodzi będzie nieza­pomniny. Obec­nie w Domu Dziec­ka zna­j­du­je się 30 podopiecznych w wieku 3–19 lat. Chce­my aby w tym szczegól­nym dniu na buzi każdego z nich goś­cił przeogrom­ny uśmiech 😉

  • Opublikowano: 18 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP