Aktualności

III konferencja sprawozdawcza IDUB


W dniach 15-16 września na Politechnice Gdańskiej odbyła się III Konferencja Sprawozdawcza programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Naszą uczelnię na tym wydarzeniu reprezentowali prof. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Paweł Zawieja, Z-ca Kanclerza ds. Organizacji i Rozwoju.

Prof. Woźniak wraz z przedstawicielami Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Gdańskiego wzięła udział w panelu pt. Poszukiwanie optymalnego portfolio badawczego: zmiana profilu badawczego z uwzględnieniem potencjału uczelni, aktualnych wyzwań globalnych i pojawiających się możliwości. 

Tegoroczna konferencja sprawozdawcza upłynęła m.in. pod znakiem globalnych wyzwań i zakłóceń, takich jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie czy Brexit, które znacząco wpływają na rozwój nauki i współpracy międzynarodowej uczelni wyższych.

Pandemia i wynikające z niej ograniczenia, a także wojna w Ukrainie były testem trwałości i efektywności naszych współprac międzynarodowych. Jako uczelnia przekonaliśmy się, że członkostwo w dużych, stabilnych konsorcjach i sojuszach (EIP-AHA, Alliance4Life, EIT Health, LIFE Klaster oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz) daje gwarancje nie tylko utrzymania, ale także rozwoju współpracy nawet w niesprzyjających okolicznościach.

Konferencja była okazją do wymiany dobrych praktyk także w obszarze wzmocnienie współpracy z globalną społecznością akademicką czy opracowania i wdrażania efektywnych programów rozwoju badaczy.

Celem III Konferencji Sprawozdawczej jest prezentacja działań uczelni uczestniczących w programie IDUB w trzecim roku jego realizacji, a także przygotowanie do oceny śródokresowej programu IDUB. W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło pierwszy konkurs w ramach programu „Excellence Initiative – Research University”, który był punktem zwrotnym dla umiędzynarodowienia systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Dodatkowe informacje na temat konferencji: https://idub2022.pg.edu.pl/

  • Opublikowano: 16 września 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP