Aktualności

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi


21 i 22 kwietnia odbył się w Łodzi III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Inicjatorami i organizatorami konferencji byli prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki i dr Krzysztof Eichstaedt.

Kongres został objęty patronatem honorowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,  Ministerstwo Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Gościem honorowym wydarzenia była dr Karolina Karwowska, dyrektor Biura WHO w Polsce, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Rektor Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n.med. Radzisław Kordek.

Głównym założeniem spotkania była możliwość bezpośredniej wymiany poglądów dotyczących psychiatrii sądowej.  Analiza aktualnego stanu wiedzy przez przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, seksuologów oraz psychologów pozwoliły przyjrzeć się najważniejszym problemom z zakresu orzekania, opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa.

W sesjach panelowych poruszano tematy dotyczące m.in. statusu prawnego biegłego sądowego w polskim prawie orzeczniczym, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obserwacji psychiatrycznej i tworzenia kompleksowych opinii wielospecjalistycznych. Specjaliści seksuolodzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z normą w seksuologii, a także kontrowersjami diagnostycznymi i terminologicznymi, które przekładają się na opiniowanie  sądowo – seksuologiczne. W sesji międzynarodowej, wykładowcy z Wielkiej Brytanii  i Irlandii omówili specyfikę psychiatrii sądowej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

W trakcie Kongresu odbyła się również debata ekspertów, podczas której wybitni przedstawiciele dziedzin naukowych i klinicyści podzielili się swoimi spostrzeżeniami  na temat aktualnych wyzwań psychiatrii sądowej.

W czasie Kongresu po raz drugi wręczono Nagrody Aureliusza – wyróżnienia przyznawane osobom, które z potrzeby serca oraz w związku  z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz  chorych psychicznie, przeciwdziałając ich stygmatyzacji oraz wykluczeniu społecznemu, wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los takich chorych oraz ich jakość życia w Polsce.

W tym roku laureatami nagrody zostali: Profesor Zbigniew Lew-Starowicz– w kategorii „Postać” oraz Anna Morawska w kategorii „Publikacja”.

Organizatorzy Kongresu mają nadzieję na kontynuację tradycji corocznych spotkań naukowych dotyczących psychiatrii sądowej i już teraz zapraszają na kolejną edycję konferencji.

 

 

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP