Aktualności

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej


m1

Ubiegłoroczna międzynarodowa formuła spotkała się z Państwa wielkim uznaniem, co zachęciło nas do jej podtrzymania. Wzajemną wymianę doświadczeń środowisk związanych z opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym znów rozszerzamy o międzynarodowe doświadczenia.

Niezmienne pozostaje nasze przesłanie: uczmy się od siebie nawzajem. W ubiegłorocznym Kongresie wzięło udział blisko 600 uczestników. O wadze spotkań w ramach Kongresu świadczy fakt, że patronatem honorowym Kongres został objęty zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, Sądu Najwyższego, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

W czasie ubiegłorocznego Kongresu przyznane zostały po raz pierwszy Nagrody Aureliusza, a statuetki Aureliusza zostały wręczone w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta. Formułę przyznawania Aureliuszy będziemy kontynuowali w trakcie III edycji naszego Kongresu.

Więcej informacji: kps.org.pl

Serdecznie zapraszamy,
Piotr Gałecki i Krzysztof Eichstaedt

  • Opublikowano: 1 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP