Aktualności

III Mistrzostwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Trójboju Siłowym Klasycznym o Puchar Solidarności


Zaprasza­my na III Mis­tr­zost­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w Trójbo­ju Siłowym Klasy­cznym o Puchar Sol­i­darnoś­ci

12 czer­w­ca 2016 r.
Hala sportowa SWFIS UM w Łodzi
ul. 6‑go sierp­nia 71

 

trojboj

  • Opublikowano: 24 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP