Aktualności

III UMED STREETBALL


Serdecznie zaprasza­my Was na kole­jną odsłonę turnieju koszyków­ki ulicznej pt. „UMED Street­ball” – w tym roku to już trze­cia edy­c­ja naszej imprezy, a gra potoczy się o Puchar Zarzą­du Głównego AZS! W związku z dużym zain­tere­sowaniem turniejem, roz­gry­w­ki pod­czas III UMED Street­ball zostaną roze­grane w dwóch kat­e­go­ri­ach: OPEN (24 drużyny) oraz JUNIOR (12 drużyn dla zawod­ników poniżej 18 roku życia).

Więcej infor­ma­cji…

  • Opublikowano: 10 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP