Aktualności

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO LECZENIA RAN I ORGANIZACJI OPIEKI


9 października 2017r. w Centrum Innnowacji i Transferu Technologii w Łodzi odbyła się inauguracja działalności Polskiego Towarzystwa Naukowego Leczenia Ran i Organizacji Opieki.

Głównym obszarem działalności Towarzystwa będzie podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania metod leczenia ran, tworzenia warunków do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w środowisku medycznym a t,akże wskazywanie kluczowych zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji związanych z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran.

Spotkanie otworzył Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dr Jacek Grabowski a także: Prezes Zarządu Towarzystwa dr hab. n. med. Adam Durczyński, dr n. med. Piotr Hogendorf z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Łodzi oraz Kierownik sekcji ds. badań klinicznych UM – Ireneusz Staroń.

Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi przedstawiła strategiczne synergiczne projekty realizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi w obszarze zdrowego życia i aktywnego starzenia. Lek. Marcin Włodarczyk opowiedział o raporcie opracowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na temat leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzycowej w Polsce. Dr n. med. Cezary Lipiński wskazał na obszar medycyny spersonalizowanej w kontekście interdyscyplinarnego podejścia do problemów klinicznych na przykładzie koordynowania opieki nad pacjentem z ranami przewlekłymi.

Podczas spotkania gościliśmy również:

Pana Wiceprezesa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych – Piotra Zawirskiego, zainteresowanego współpracą w zakresie analizy skuteczności klinicznej nowoczesnych technologii medycznych,

Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Panią Agnieszkę Kałużną,

Prezesa Bionanoparku – Pana Marka Cieślaka,

Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego – Pana Witolda Tomaszewskiego.

Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa: http://leczenieran.umed.pl/, a także do aktywnego angażowania się w niniejszą inicjatywę.

 

  • Opublikowano: 12 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP