Aktualności

Indywidualny Tok Studiów – spotkanie uczestników programu


W dniu 21 października br. w auli im. Pruszczyńskiego w Rektoracie UM, odbyło się  spotkanie studentów kontynuujących i rozpoczynających program ITS, opiekunów naukowych oraz członków Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania ITS.

Spotkanie poprowadził dr hab. prof. nadzw. Wojciech Fendler, Przewodniczący Zespołu ds. Organizacji i Koordynowania Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Celem spotkania była integracja środowiska ITS, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń między studentami, prezentacja różnych aspektów działalności i osiągnięć uczestników programu, a także propagowanie indywidualnego toku studiów poprzez przedstawienie korzyści płynących z tej formy studiowania.

Na spotkaniu obecni byli Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisław Kordek oraz Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich prof. Janusz Piekarski, którzy podkreślali znaczenie indywidualnego toku studiów, a także wyjątkowość studentów zakwalifikowanych w konkursowej procedurze. Studenci zakwalifikowani do programu ITS musieli bowiem wykazać się nie tylko wysoką średnią, ale przede wszystkim zainteresowaniami naukowymi, które planują rozwijać podczas studiów.

Dr hab. prof. nadzw. Wojciech Fendler dodał, że ITS promuje najlepszych studentów i pozwala na łączenie studiów i pracy naukowej w laboratoriach i klinikach, pod okiem najlepszych naukowców Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dodatkowe dni wolne, możliwość modyfikacji planu zajęć oraz realizacji przedmiotów z innych kierunków, to tylko niektóre z zalet realizacji ITS-u.

Wszyscy studenci realizujący ITS w roku akademickim 2016/2017 otrzymali gratulacje i uczelniane upominki.

W drugiej części spotkania uczestnicy programu ITS przedstawili krótkie prezentacje, podzielili się swoimi doświadczeniami i przekazali wiele cennych wskazówek, np. dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań, ubiegania się o granty czy też zagraniczne praktyki i staże.

Lista prelegentów:

  1. Arkadiusz Michalak (Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii) – Prowadzenie badań klinicznych;
  2. Hubert Zatorski (Zakład Biochemii) –

Pozyskiwanie środków na badania naukowe dla studentów;

  1. Konrad Stawiski (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej) –

Jak zrobić użytek z umiejętności dodatkowych;

  1. Wojciech Kuczyński (Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych) –

Studenci studentom – działania na rzecz społeczności studentów UM;

  1. Agata Jarmuż (Zakład Biochemii) –

Prowadzenie badań laboratoryjnych w trakcie studiów medycznych;

  1. Piotr Grzonkowski (Zakład Chemii Bioorganicznej) –

ITS na Farmacji;

  1. Mateusz Kotecki (Klinika Pneumonologii i Alergologii) –

Współpraca i wymiana międzynarodowa.

 

 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

  • Opublikowano: 28 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP