Aktualności

INFORMACJA O KOLEJNYCH PODPISANYCH UMOWACH O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


INFORMACJA O KOLEJNYCH PODPISANYCH UMOWACH O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” NR POWR.05.01.00–00-0011/16

Szanowni Państ­wo!

w wyniku przeprowad­zonego drugiego naboru placówek pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej – nabór nr 56/II/S/2017 Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi pod­pisał umowy o współpra­cy w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” z następu­ją­cy­mi pod­mio­ta­mi:

 

NZOZ Przy­chod­nia Medy­cyny Rodzin­nej WIDOK sp. j. Maciej Pigoń, Maria Stebel
ul. Wańkow­icza 7, 96–100 Skierniewice
woj. łódzkie
Fun­dac­ja SWOBODA
ul. Sos­nowa 4, 95–015 Głowno
woj. łódzkie
SPZPOZ w Buczku
ul. Pros­ta 3, 98–113 Buczek
woj. łódzkie
SPZOZ w Zelowie
ul. Żerom­skiego 21, 97–425 Zelów
woj. łódzkie
Ośrodek Zdrowia w Strykowie Klincewicz — Cichosz sp. j.
ul. Ks. Rem­bowskiego 44 m 24
95–100 Zgierz,
ul. T. Koś­ciusz­ki 29, 95–010 Stryków
woj. łódzkie
NZOZ ALMAMED s.c.
ul. March­lewskiego 5A, 99–320 Żych­lin
woj. łódzkie
Gmin­ny Ośrodek Zdrowia w Ładz­i­cach SP ZOZ
ul. Wyz­wole­nia 38, 97–561 Ładz­ice
woj. łódzkie

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia zna­jdą Państ­wo w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej w zakład­ce Zamówienia pub­liczne – Zamówienia na usłu­gi społeczne i inne szczególne usłu­gi oraz na stron­ie dedykowanej pro­jek­towi pod adresem https://profilaktyka.umed.pl/

  • Opublikowano: 1 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP