Aktualności

Informacja o wyborze partnera – Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”


W związku z naborem na partnera ogłoszonym dnia 27.12.2016 roku na stronie internetowej https://umed.pl/ogloszenie-o-naborze-partnerow-projektu/ decyzją Komisji Konkursowej informuje o zaproszeniu do współpracy w formie partnerstwa przy przygotowaniu i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.05.01.00-IP.05-00-0002/16, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”, finansowanego w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Stowarzyszenia INCUS dla Wspierania Otolaryngologii Łódzkiej.

  • Opublikowano: 19 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP