Aktualności

  • Opublikowano: 3 października 2018

Informacja z II Seminarium „STOP wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek! Nowe kompetencje – nowe możliwości”


W dniu 27.9.2018 r. odbyło się kolejne już seminarium II Seminarium „STOP wykluczeniu cyfrowemu pielęgniarek! Nowe kompetencje – nowe możliwości”, organizowane przez Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W tym roku zorganizowane przy współpracy z Florencja Fundacja na Rzecz Upowszechniania Cyfryzacji i Rozwoju Standardów Opieki, która była głównym sponsorem wydarzenia.

Celem seminarium było przedstawienie programów szkolenia liderów cyfryzacji w pielęgniarstwie oraz zaprezentowanie narzędzi umożliwiających wdrożenie e-dokumentacji do procesu kształcenia oraz obiektywnego monitorowania jakości i efektywności procesów opieki. Liderzy cyfryzacji – pielęgniarki i położne zainteresowane rozwojem kompetencji związanych z e-dokumentacją oraz popularyzacją zdobytej wiedzy w miejscu pracy spotkali się w Łodzi, w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UMed i zapoznali się z dobrymi praktykami wdrażania interoperacyjności technicznej i semantycznej w pielęgniarstwie.  Inicjatywa kolejnego już seminarium poświęconego tematyce e-Zdrowia w Pielęgniarstwie wynika z trudności związanych z wdrażaniem rozwiązań teleinformatycznych dla pielęgniarek, pomimo że zarówno w „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”, jak i Rekomendacjach WHO wskazuje się na istotność przygotowania kadr medycznych do informatyzacji ochrony zdrowia. W standardach kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, jako jedynym kierunku medycznym, nie wskazano efektów kształcenia, które pozwoliłyby na skuteczne przygotowanie użytkowników do rozumienia procesu informatyzacji ochrony zdrowia, jej znaczenia dla prawidłowej komunikacji i bezpieczeństwa pacjentów, jak również przetwarzania informacji w sposób bezpieczny, zapewniający poufność z jednoczesnym zrozumieniem ważności jakości wprowadzanych danych.Rekomendacje międzynarodowe wskazują na konieczność wprowadzenia do nauczania na pierwszym poziomie studiów – licencjat – zgodnie z załącznikiem do Dyrektywy 55/2013/UE, treści nauczania z zakresu e-Zdrowia, w tym rozwiązań IT. W Polsce jesteśmy przed zmianami standardów nauczania i wprowadzenie nowych zagadnień do nauczania wymaga przygotowania przede wszystkim kadr dydaktycznych do realizacji rekomendacji w sposób jednolity, pozwalający na osiągnięcie spójnych efektów kształcenia. Dla samego procesu informatyzacji znaczące jest też przygotowanie kadr zarządzających w pielęgniarstwie, aby ta potrafiła zmierzyć się z implementacją nowych rozwiązań IT do ochrony zdrowia. Szkolenia, zaprezentowane podczas seminarium przygotują interesariuszy, do korzystania z e-Zdrowia i pomogą w zdobyciu zaufania do procesu informatyzacji. EBM wskazuje, że sukces wdrażania rozwiązań informatycznych jest możliwy dzięki prowadzonym kompleksowym szkoleniom użytkowników końcowych, pozwalającym na rozumienie wdrażanych procesów i ich znaczenia dla zarządzania wiedzą – polityki zdrowotnej.W tym celu Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi przygotowano Aplikację pozwalającą na prowadzenie procesu pielęgnowania – pielęgniarskich ścieżek klinicznych z wykorzystaniem narzędzi IT. Narzędzie wdrożono do dydaktyki na UM w Łodzi, UJ w Krakowie i GUMed. Doświadczenie poszczególnych jednostek wdrażających różne rozwiązania IT do dydaktyki,  pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów nauczania. Przygotowane w rezultacie współdziałania efekty kształcenia pozwolą na rozpoczęcia nauczania  przedmiotu „Informatyka pielęgniarska”, który to  przedmiot od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem realizacji w dydaktyce, w wielu krajach na świecie. Przygotowując środowisko do zmian wydano, w 2018 r., książkę „E-Zdrowie. Wprowadzenie do informatyki w pielęgniarstwie”. W książce pokazać doświadczenie innych krajów w nauczaniu informatyki pielęgniarskiej, wskazać kierunek nauczania tego przedmiotu w Polsce. Podczas konferencji zaprezentowano referaty dotyczące dokumentacji medycznej, jakości danych, procesu przekazywania wiedzy oraz wykorzystania narzędzi do przygotowania prac z „case study” z wykorzystaniem interopracyjności technicznej i semantycznej. Już po raz kolejny uczestnicy mogli wysłuchać zdalnego wykładu dr Kajetana Wojsyka z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, oraz dr Hanny Grabowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki nowoczesnym technologiom udało się przeprowadzić sprawnie wykłady z zadowoleniem dla uczestników.

Podczas Seminarium odbyły się także warsztaty RODO przeprowadzone przez dr Piotra Szynkiewicza, zorganizowane przez firmę Prometriq. Uczestniczy szkolenia mogą kontynuować rozwijanie kompetencji w tym zakresie z wykorzystaniem e-learningu.

Pielęgniarki są brokerami informacji w systemie ochrony zdrowia i przygotowanie kadry do tej zmiany jest kluczowe dla wdrożenia informatyzacji w ochronie zdrowia, aż 50% danych niezbędnych dla systemu informacji wprowadzanych przez pielęgniarki. Nie zatrzymamy procesu informatyzacji. Inicjatywą, taką jak ta próbujemy przygotować środowisko na zmiany i zaprzyjaźnić użytkowników narzędzi IT z cyfryzacją w ochronie zdrowia.

dr Dorota Kilańska
Prezes Fundacji Florencja,
Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy UMed w Łodzi

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!